TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben

Iskolánk elődjében a Várday István Tagintézmény és Ökoiskolában a 2009/2010-es tanévben

Az intézmény célja:

* kompetenciaalapú oktatás belső elterjesztésével a pedagógiai program céljai hatékonyabban valósuljanak meg,
* még jobb kapcsolat alakuljon ki a pedagógus-diák és a szülő között,
* a tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése,
* a gyerekek esélykülönbségeinek csökkentése, különös tekintettel a HHH és az SNI-s gyerekek haladására, nyomon követésére, 
* tehetséggondozás.

 

Szakmai fejlesztés:

* A pedagógus módszertani kultúrájának fejlesztése
* A tanulók képességeinek, kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése
* A Nat szerinti kulcskompetenciák fejlesztése, 
* új tanulásszervezési eljárások alkalmazása, ezeket támogató 
* új oktatási programok, taneszközök.

 

Pedagógiai módszertan:

* kooperatív technikák,
* projektmódszer, 
* témahét
* tantárgytömbösített oktatás
* műveltségterület tantárgyi bontás nélkül
* három hetet meghaladó projekt
* moduláris oktatási program
* szegregációmentes, együttnevelési környezet
* digitális készségek fejlesztése
* az intézmény pedagógusainak felkészítése szaktanácsadói támogatással
* intézmények közötti szakmai együttműködés
* tanóra látogatási alkalmak, szakmai konzultáció, tapasztalatcsere, 
* átfogó intézményfejlesztés

 

Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése:

„Szövegértés-szövegalkotás”
(anyanyelvi kommunikáció)

* Dr. Szabó Lászlóné             4.a. osztály
* Szegediné Godek Margit    5.a. osztály

 

 „Matematika” kulcskompetencia:

* Krakkné Varga Csilla     3.a. osztály
* Mártha Csabáné             5.b. osztály

 

„IKT (Info-kommunikációs technikák)”:
 Digitális kompetencia

* Kontérné Pózner Zita     7.b. osztály

 „Szociális-, életviteli- és környezeti”
(szociális és állampolgársági) kulcskompetencia

* Tóthné Tercza Olga           4.b. osztály
* Marjánné Szép Mária        6.b. osztály
* Szivákné Fehér Andrea     7.a. osztály

 

Tantárgytömbösítés:

* 5.a. osztály magyar-matematika
* 5.b. osztály matematika-magyar
* 7.b. osztály magyar – történelem
Felelősök: Mártha Csabáné, Szegediné Godek Margit

Műveltségterület tantárgyi bontás nélkül:

* 5.a. osztály: 
        Szegediné Godek Margit 
        magyar nyelv- és irodalom

3 hetet meghaladó projekt (2010. május 3 - június 4-ig):

Témakör: a környezetvédelem
Címe: A csodálatos természet
Résztvevők: az intézmény tanulóifjúsága
Felelősök: Kontérné Pózner Zita, Tóthné Tercza Olga

 

Saját innováció: Erdei iskola (2010. május 31 - június 2-ig)

Erdei iskola
Erdei iskola program

Az erdei iskola program kidolgozása: Marjánné Szép Mária és a bevont pedagógusok
Résztvevők: 3. a., 4.a., 4.b., 
              5.a., 5.b.,6.b.,7.a., 7.b. osztályok

 

Témahét (2010. március 22-26-ig)

Témahét terv

„Várday István és kora a reneszánsz”
Az intézmény névadójának Várday István munkásságának megismerése
Résztvevők: az intézmény tanulóifjúsága
Felelősök: Dr. Szabó Lászlóné, Szivákné Fehér Andrea

Moduláris oktatási program:

Az ökoprogramhoz igazodó természetvédelem, a környezettudatos viselkedéskultúra fejlesztése
Résztvevők: 3. a., 4.a., 4.b., 
              5.a., 5.b.,6.b.,7.a., 7.b. osztályok
Felelősök: Krakkné Varga Csilla, Marjánné Szép Mária

Tanulói laptop program:

A megvalósításban résztvevők:
*  pedagógusok
* az érintett osztályok