Dicsőség Jézus Krisztusnak!

 

 

Szeretettel köszöntöm a Kedves Érdeklődőt a

Szent György Görögkatolikus Általános Iskola honlapján!

 

Tanulóinknak nemcsak egy életre, hanem az örök életre kívánunk útravalót adni, hogy a személyiségük fejlesztése után, a kezünket elengedve, önmagukat legyenek képesek továbbfejleszteni.

Iskolánk képzési jellege: általánosan képző-, alapfokú nevelési-oktatási intézmény.

 • Tanítványainkat keresztény értékrend szerint neveljük. Iskolánk szintézist teremt az Istentől ajándékba kapott hit és a műveltség, valamint a hit és az élet között.
 • Az 1-4. évfolyamon iskolaotthonos oktatási formában tanulnak a kisdiákok, amely magas színvonalú anyanyelvi és matematikai ismeretek megszerzését teszi lehetővé.
 •  A tanulók az 1-3. évfolyamon az angol nyelvet játékos módszerrel tanulják.
 • Informatikai felszereltségünknek köszönhetően (177 tanulói laptop) a számítástechnikai ismeretek elsajátítása már az első osztálytól elkezdődik.
 • Gyermekeink számára ingyenesen biztosítjuk a néptánc oktatást, harmadik osztályban az úszásoktatást.
 •  A magyar nyelvet, irodalmat és a matematikát a 7-8. évfolyamon teljesítményszintek szerinti bontásban tanulják diákjaink.
 • Délutánonként a felső tagozatosok napköziben, tanulószobán készülhetnek a másnapi tanórákra.
 • Tanulóink érdeklődésének megfelelően szervezzük a szakköröket: 
  Bábjátékok, gyermekjátékok, bábkészítés, német nyelv, öko-ismeretek, énekkar, matematika, rajz, hon- és népismeret, elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, informatika, dráma- színjátszás. Kiemelt figyelmet szentelünk gyermekeink szabadidejének hasznos eltöltésére.
 • Tömegsport foglalkozásokon, sportkörökön vesznek részt a mozogni vágyók és a versenysportban résztvevő gyerekek.
 • 2011-12-es tanévtől nevelési programunkban továbbra is domináns szerepet kap az ÖKO nevelési elv. Felkészítjük fiataljainkat arra, hogy természeti és társadalmi környezetünket megismerjék, védjék és formálják.
 • A korszerű, tudományos alapokon nyugvó, továbbépíthető ismeretanyag közvetítése és átadása a célunk.
 • Legyenek járatosak a művészetekben, úgy, hogy a befogadáson túl alkotókká is váljanak.

 

A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát,
nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
Nem örül a gonoszságnak,
örömét az igazság győzelmében leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel.
A szeretet nem szűnik meg soha.

 

Lapozzon tovább honlapunkon, ismerje meg jobban iskolánkat!